Danh sách các bài báo đăng số Q1/2017 - Tập 20

STT

TÊN BÀI

TÊN TÁC GiẢ

1

KINH TẾ VIỆT NAM 2016 - 2017: ỔN ĐỊNH, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI

Nguyễn Văn Luân

2

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ MỚI ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG BLDS 2015

Đoàn Thị Phương Diệp
Hoàng Thị Ngữ

3

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Nguyễn Thị Hai Hằng

4

CỞ SỞ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆT NAM TRONG KIỂM SOÁT SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Trương Trọng Hiểu

5

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP TRONG KHU VỰC DOANH NGHIỆP FDI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT VÀI PHÂN TÍCH SO SÁNH

Phạm Thị Lý

6

VAI TRÒ CỦA TÍNH VỊ CHỦNG TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI UY TÍN THƯƠNG HIỆU VIỆT VÀ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN - Nghiên cứu đối với sản phẩm điện thoại thông minh thương hiệu Việt.

Trương Mỹ Ngọc

 Lê Nguyễn Hậu

7

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐẾN Ý ĐỊNH TRUNG THÀNH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA SỰ TIN TƯỞNG, GẮN KẾT VÀ CẢM NHẬN SỰ ĐỒNG ĐIỆU

Võ Thị Ngọc Thúy

8

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÁC KHU KINH TẾ TẠIVIỆT NAM

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Tiến Dũng

9

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA RAU AN TOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Mai Lê Thúy Vân

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Hương

10

VIETNAM’S POSITION IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY THROUGH THE ANALYSIS OF GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

Nguyễn Chí Hải

Trà Văn TrungTổng truy cập: 64,317

6,562