Danh sách các bài báo đăng số Q3/2017 - Tập 20

STT

TÊN BÀI

TÊN TÁC GiẢ

1

NHẬN DIỆN TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VÀ VAI TRÒ CỦA THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG BẰNG TRI THỨC TRUYỀN THỐNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Châu Quốc An

2

HIỆU ỨNG LAN TỎA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHI LỢI NHUẬN: HỆ LUẬN VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM

Dương Quang Hòa

 Phạm Ngọc Ánh

 Lâm Quốc Dũng

 Nguyễn Minh Cao Hoàng

 Đỗ Bá Khang

3

ĐẦU TƯ CÔNG THÔNG QUA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Nguyễn Phước Hoàng

4

 MỞ RỘNG MÔ HÌNH ELABORATION LIKEHOOD MODEL ĐỂ GIẢI THÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Nguyễn Hữu Khôi

Đỗ Như An

5

XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

Lê Ngọc Quỳnh Lam

Vũ Thế Dũng

Đỗ Ngọc Hiền

Lâm Tường Thoại

Vưu Thị Thuỳ Trang

Đinh Ngọc Ánh

6

MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN RÚT TRÍCH MỐI QUAN HỆ Y TẾ

Huỳnh Hữu Nghĩa

Hồ Bảo Quốc

Nguyễn An Tế

7

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: PHÂN TÍCH BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY NGƯỠNG

Nguyễn Quyết

Phan Thị Hằng Nga

8

VỀ THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Lê Ngọc Thạnh

9

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI TRONG SỰ CHẤP NHẬN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

Nguyễn Duy Thanh

Huỳnh Anh Phúc

10

CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI DÙ ĐÃ HẾT THỜI HIỆU YÊU CẦU TẠI HOA KỲ: NHÌN TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ VỤ SEETRANSPORT WIKING V. NAVIMPEX CENTRALA

Lê Nguyễn Gia Thiện

11

 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI HUẾ

Hoàng Thị Anh Thư

12

TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngô Thanh Trà

Trần Văn Tuyến

Nguyễn Văn Điệp

13

ĐỀ XUẤT VỀ MỘT VÙNG NHẬN DẠNG PHÒNG KHÔNG TRÊN BIỂN ĐÔNG CHO VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN

Bành Quốc Tuấn
Tổng truy cập: 64,328

6,573