Danh sách các bài báo đăng số Đặc san Q4/2016 - Tập 19

STT

TÊN BÀI

TÊN TÁC GiẢ

1

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ và công nghệ thông tin đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hữu Bình

2

Sự tham gia của người dân vào chính sách công dưới ảnh hưởng của mạng xã hội tại Việt Nam: Nghiên cứu từ tình huống điển hình

Huỳnh Ngọc Chương

3

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ngành chăn nuôi Việt Nam - Thực trạng và những chuẩn bị cần thiết

Nguyễn Tiến Dũng
Mai Quang Hợp

4

Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành sữa của Việt Nam

Nguyễn Thị Diệu Hiền

5

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người mua trong thị trường thương mại điện tử

Nguyễn Hoàng Diễm Hương
Nguyễn Thị Bình Minh
Nguyễn Ngọc Bích Trâm

6

Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận thực tế của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Phượng Loan
Nguyễn Minh Thao

7

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của các khu công nghiệp TP.HCM

Đỗ Phú Trần Tình
Nguyễn Văn Nên

8

Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng TMCP An Bình

Trịnh Quốc Trung
Phạm Thu Thủy

9

Thực trạng thu hút vốn FDI vào bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh từ sau khi gia nhập WTO đến nay - Dự báo và khuyến nghị

Lê Thanh Tùng

10

Tác động của đặc trưng doanh nghiệp đến tính kịp thời của công bố thông tin báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Vy
Nguyễn Vĩnh KhươngTổng truy cập: 64,329

6,574