Danh sách các bài báo đăng số Q2/2017 - Tập 20

STT

TÊN BÀI

TÊN TÁC GiẢ

1

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG BẰNG TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Châu Quốc An

2

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỈNH KIÊN GIANG

Nguyễn Đình Bình

3

LỢI THẾ VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI ASEAN

Nguyễn Thanh Trọng

Huỳnh Ngọc Chương

4

TÁC ĐỘNG CỦA KHÁC BIỆT THỂ CHẾ ĐẾN KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: VAI TRÒ CỦA  KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Võ Văn Dứt

5

TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH Ở VIỆT NAM KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT  VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH

Viên Thế Giang

6

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỌP TRỰC TUYẾN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

Đàm Quang Hồng Hải

Lê Kim Hùng

Đồng Tiến Dũng

7

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI NHẬT BẢN: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG

Lê Tuấn Lộc

8

MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ THƯƠNG HIỆU – KHÁCH HÀNG TRONG THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

9

NHỮNG ĐÓNG GÓP  QUAN TRỌNG CỦA ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TỈNH BẮC NINH

Khổng Văn Thắng

10

TÍNH THÍCH HỢP CỦA CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Phạm Quốc Thuần

11

KHÁC BIỆT VĂN HÓA VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VIỆT NAM VÀ TÂY ÂU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG CAO CẤP

Võ Thị Ngọc Thúy

12

CHỌN MÔ HÌNH TỐT NHẤT TRONG THỐNG KÊ BAYES MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Phạm Hoàng Uyên

Lê Thanh Hoa

Nguyễn Đình ThiênTổng truy cập: 64,318

6,563