Phân công nhiệm vụ

STT

NHIỆM VỤ

PHỤ TRÁCH

1

- Lãnh đạo, điều hành và quản lý Chuyên san về mọi mặt, đảm bảo thực hiện tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Biên tập Tạp chí, Giám đốc ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật và trước pháp luật về hoạt động của Chuyên san.

- Lập kế hoạch hoạt động, đề xuất chủ đề, nội dung và hình thức các số Chuyên san

- Tiến hành các giải pháp thu hút chuyên gia có uy tín cộng tác với Chuyên san và nâng cao chất lượng bài viết đăng Tạp chí.

- Duyệt người phản biện, chọn bài đăng trên Chuyên san, quyết định và phê duyệt bài báo được đăng trước khi trình Hội đồng biên tập xem xét xuất bản.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Chuyên san.

- Phân công, đề xuất người phản biện phù hợp với từng bài báo thuộc các lĩnh vực, theo dõi quá trình sửa chữa của tác giả, biên tập các bài gửi đăng và chịu trách nhiệm về nội dung bài thuộc lĩnh vực mình phụ trách

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

Trưởng Văn phòng

Email: luannv@uel.edu.vn

 

2

- Tiếp nhận bài báo từ các tác giả, hoặc từ Tòa soạn Tạp chí và chuyển tới Ban biên tập.

- Gửi bài báo đến người phản biện theo ý kiến của Trưởng Ban biên tập.

- Thực hiện chức năng liên lạc giữa Ban biên tập với tác giả, nhà khoa học cộng tác.

- Có trách nhiệm tư vấn cho Trưởng Ban biên tập và Ban biên tập Tạp chí về các vần đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chuyên san.

- Đánh giá sơ bộ về nội dung, chất lượng và hình thức trình bày giúp Trưởng ban biên tập quyết định xử lý bài báo, đồng thời xem xét, có ý kiến về nội dung bài báo với tác giả.

- Quản lý chặt chẽ quy trình làm việc tại Văn phòng và trả lời các thắc mắc của tác giả, nhà khoa học cộng tác với văn phòng chuyên san.

- Đề xuất các giải pháp hữu ích trong quá trình hoạt động của Chuyên san, hỗ trợ Ban biên tập xây dựng các kế hoạch phát triển của Văn phòng Chuyên san.

- Đề xuất với Trưởng Ban biên tập người phản biện phù hợp với từng bài báo thuộc các lĩnh vực.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch xuất bản, nội dung của từng số Chuyên san trình Trưởng Ban biên tập quyết định.

- Theo dõi quá trình phản biện. Trả lời cho tác giả về việc bài báo có được đăng hay không cũng như các yêu cầu khác sau khi nhận được kết quả phản biện về chất lượng bài báo.

- Sắp xếp nội dung và yêu cầu theo mục lục Tạp chí đã lập; trình bày theo hình thức bản thảo của các số Chuyên san, trình Trưởng Ban biên tập duyệt, trình cho Tòa soạn Tạp chí xem xét xuất bản.

- Tham gia vào việc quản lý  những công việc liên quan đến: bài báo khoa học, biên tập, format, dàn trang các số Chuyên san xuất bản…

- Tham gia trình bày bản thảo, maket… để hoàn thiện bản thảo cuối cùng của Chuyên san.

- Hỗ trợ Ban biên tập trong việc liên lạc với tác giả, nhà khoa học cộng tác phản biện.

- Quản lý công tác văn thư lưu trữ của Chuyên san theo quy định.

- Quản lý và cập nhật thông tin bài viết xuất bản của Chuyên san trên Website trường Đại học H Kinh tế - Luật.

- Quản lý, lưu trữ các ấn phẩm tạp chí đã xuất bản.

- Quản lý các hạn mục thu chi của từng số tạp chí xuất bản.

- Lập các báo cáo tình hình hoạt động của tạp chí cho Trưởng Ban biên tập, Tòa soạn ĐHQG-HCM.

CN Trần Thị Kim Đào

Thư kí

Email: daottk@uel.edu.vn

 Tổng truy cập: 64,325

6,570