Quy định bài báo khoa học

THỂ LỆ GỬI BÀI CHO CHUYÊN SAN KINH TẾ - LUẬT VÀ QUẢN LÝ

THUỘC TẠP CHÍ “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ”

 

Chuyên san “Kinh tế - Luật và Quản lý” thuộc Tạp chí “Phát triển Khoa học và Công nghệ - ĐHQG-HCM” đăng tải những công trình nghiên cứu mới trong lĩnh vực Khoa học: Kinh tế - Luật, Kinh doanh và Quản lý chưa từng được công bố trên các tạp chí hoặc sách xuất bản trong và ngoài nước.

Bài công bố kết quả công trình nghiên cứu (research work) viết bằng một trong ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Bài viết không quá 7000 từ. Từ tháng 6/2017, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ sẽ sử dụng format bài báo theo chuẩn của IEEE. Mỗi bài cần gửi đến Văn phòng chuyên san 1 bản và  file đính kèm, có tên bài và nội dung tóm tắt từ 10-20 dòng bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu bài báo viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt), bằng tiếng Pháp và tiếng Việt (nếu bài báo viết bằng tiếng Pháp), nêu rõ mục đích và kết quả của công trình nghiên cứu và từ khoá của bài.

Công thức, ký hiệu viết ngay ngắn, chân phương đúng tỷ lệ to nhỏ, số hiệu đánh các công thức ghi ở bên phải. Các hình vẽ phải rõ ràng, chính xác.

Tài liệu tham khảo cần được đánh số thứ tự phù hợp với số chỉ dẫn trong bài.

Đối với bài báo trích dẫn: số thứ tự, tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí in nghiêng, hoặc có thể viết tắt theo thông lệ quốc tế, tập (số), trang, năm xuất bản.

Thí dụ: [3] Taylor G.I, Proc. Roy. Soc. A 104, 180 (1992)

Đối với sách trích dẫn: số thứ tự, tên tác giả hay tên người xuất bản, nếu có thể, nêu tên chương (chapter) hay tên bài trong sách trích dẫn, tên sách in nghiêng, nhà xuất bản, nơi và năm xuất bản.

Thí dụ: [5] Stanler J. C. Electromagnestism. Mc. Graw – Hill, London (1947)

Nếu tham khảo các báo cáo kỹ thuật (technical reports), cần ghi số thứ tự, tên tác giả, tên báo cáo in nghiêng, ngày báo cáo, tên và địa chỉ của cơ quan lập báo cáo.

Các công trình thuộc đề tài nghiên cứu do cơ quan quản lý, cần kèm giấy phép công bố của cơ quan quản lý đó.

Cuối bài cần ghi rõ họ tên, địa chỉ cơ quan hoặc nhà riêng và số điện thoại, email để liên hệ với tác giả. Khi nhận bài tòa soạn có biên lai, tòa soạn không nhận bài chưa đúng qui định trên. Bài gửi lại tác giả để hiệu chỉnh theo yêu cầu của Ban biên tập thì ngày nhận là ngày nhận bản thảo đã hoàn chỉnh.

 

Thư từ và bài gửi đăng Chuyên san xin gửi về địa chỉ sau:

       Ban biên tập chuyên ngành Kinh tế - Luật và Quản lý.

       Phòng A5, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

       Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

       Điện thoại: 08 – 37244555 ext. 6681.  Fax: 08- 37244500

       Email: csktlql@uel.edu.vn               Địa chỉ truy cập : http://www.uel.edu.vnTổng truy cập: 68,471

4,696