Hội đồng Ban biên tập

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH BAN BIÊN TẬP

1.

PGS.TS. Nguyễn Văn Luân

Trường ĐH Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Trưởng Ban

2.

GS. TS. Nguyễn Thị Cành

Trường ĐH Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Ủy viên

3.

GS. TS. Lê Văn Cường

Nguyên giám đốc trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS)

Ủy viên

4.

GS. TS. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo

Đại học SMU, Texas

Ủy viên

5.

PGS. TSKH. Phạm Đức Chính

Trường ĐH Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Ủy viên

6.

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

Trường ĐH Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Ủy viên

7.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện

Trường ĐH Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Ủy viên

8.

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu

Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Ủy viên

9.

TS. Hồ Nhựt Quang

Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM

Ủy viênTổng truy cập: 66,157

4,871